Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, March 12, 2022

NGA VÂY NHIỀU THÀNH PHỐ; PUTIN DÙNG THỦ ĐOẠN TÀN BẠO; UKRAINE KHÁNG CỰ QUYẾT LIỆT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện " Nga vây nhiều thành phố; Putin dùng thủ đoạn tàn bạo; Ukraine kháng cự quyết liệt” vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment