Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, March 23, 2022

LÊ DŨNG VOVA BỊ ÁN 5 NĂM TÙ VÀ NHỮNG BẢN ÁN THẤT BẠI CỦA NHÀ NƯỚC CSVN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Lê Dũng Vova bị án 5 năm tù và những bản án thất bại của nhà nước CSVN” vào chiều ngày 23 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment