Saturday, March 12, 2022

KHI NÀO BỊ CẤM XUẤT CẢNH? BÉ 3 TUỔI BỊ BẮN ĐINH VÀO ĐẦU TỬ VONG; TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Khi nào bị cấm xuất cảnh? Bé 3 tuổi bị bắn đinh vào đầu tử vong;Trách nhiệm hình sự?” vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment