Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 3, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: TƯỞNG NIỆM NGÀY 30 THÁNG TƯ 1975; CUỘC CHIẾN UKRAINE


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phần phát biểu của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng LKQNHNVN về “Tưởng niệm ngày 30 tháng tư 1975 và cuộc chiến của dân Ukraine” vào chiều ngày 3 tháng 5 năm 2022 trong khuôn viên Chùa Điều Ngự, trên đường Chestnut St, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment