Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 18, 2022

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG PHẠM MINH CHÍNH ĐẾN ASIAN SOCIETY, SAN FRANCISCO


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Việt cộng Phạm Minh Chính đến San Francisco vào Thứ Ba trưa ngày 17 tháng 5 năm 2022 tại Asian Society, 500 Washington Street, Suite 350, thuộc Thành phố San Francisco, miến Bắc California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment