Lac Viet Humanistic Culture

Friday, May 13, 2022

TƯỚNG ĐẶNG HOÀNG ĐA: BỊ KỶ LUẬT THÌ LÊN CHỨC; “QUỸ SẢN XUẤT” CỦA CONAN Ở ĐÂU RA, “SẢN XUẤT” GÌ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Tướng Đặng Hoàng Đa: bị kỷ luật thì lên chức; ‘quỹ sản xuất”’của Conan ở đâu ra, ‘sản xuất’ gì?” vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment