Wednesday, May 18, 2022

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG PHẠM MINH CHÍNH TẠI LÃNH SỰ QUÁN VC, SAN FRANCISCO


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Việt cộng Phạm Minh Chính đến San Francisco vào Thứ Ba trưa ngày 17 tháng 5 năm 2022 tại Lãnh sự Quán VC, 1700 California St., thuộc Thành phố San Francisco, miến Bắc California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment