Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, May 15, 2022

LUẬN CỔ SUY KIM: “CẦU CHO BẠO CHÚA SỐNG LÂU”. ĐÚNG VÀ SAI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Luận cổ suy kim: ‘CẦU CHO BẠO CHÚA SỐNG LÂU’. Đúng và Sai?” vào chiều ngày 15 tháng 5 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment