Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 14, 2022

ÔNG TRẦN ĐĨNH VÀ TÔI: NÊN CƯỜI HAY KHÓC???


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Ông Trần Đĩnh và Tôi: Nên Cười hay Khóc???” vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment