Lac Viet Humanistic Culture

Friday, May 20, 2022

THẤY GÌ QUA BẢN ÁN 4 NĂM CHO CỰU THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Thấy gì qua bản án 4 năm cho cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường? ” vào chiều ngày 20 tháng 5 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment