Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 25, 2022

TOÀN CẢNH VIỆT Á; CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÓ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI SÁCH KHỔ TO, GIẤY TỐT?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Toàn cảnh Việt Á; Chất lượng giáo dục có được quyết định bởi sách khổ to, giấy tốt?” vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment