Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, May 29, 2022

ÔNG LÃO KHẮC CHỮ NGHỆ THUẬT LÊN THỦY TINH NHANH NHƯ CHỚP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh “Ông lão khắc chữ nghệ thuật lên thủy tinh nhanh như chớp” vào sáng Thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022 trong khu Lễ hội Dâu Tây hàng năm lần thứ 62 (62nd Annual Garden Grove Strawberry Festival) thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment