Lac Viet Humanistic Culture

Monday, May 2, 2022

PHAN KỲ NHƠN: TIẾP TỤC CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH LÀM THẾ NÀO NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC GIẢI TRỪ CHẾ ĐỘ CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phỏng vấn của nhà báo Tạ Phong Tần với ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền thờ Đức Thánh Trần, đồng Chủ tịch Liên ủy ban chống Cộng sản và Tay sai nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư 1975” vào chiều Thứ Bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment