Friday, May 6, 2022

BÌNH DƯƠNG CHUYỂN CA TPHCM VỤ BÀ PHƯƠNG HẰNG: LỢI VÀ HẠI? KHỞI TỐ THÊM 2 NGƯỜI VỤ CỤC LÃNH SỰ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Bình Dương chuyển CA TPHCM vụ bà Phương Hằng: Lợi và Hại? Khởi tố thêm 2 người vụ Cục Lãnh Sự” vào chiều ngày 6 tháng 5 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment