Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, December 16, 2023

Cảnh đứng chờ lấy Gà Roti (rotisserie chicken) ở Costco Garden Grove


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về "Cảnh đứng chờ lấy Gà Roti (rotisserie chicken) ở Costco Garden Grove” vào chiều ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại Costco Wholesale, Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment