Lac Viet Humanistic Culture

Monday, December 18, 2023

TÌNH KHÚC TRÊN CHIẾN TRƯỜNG Với Tiếng Hát DUY TRÁC | Nhạc PHẠM DUY Phổ T...


Ca khúc "Tình Khúc Trên Chiến Trường" thơ Ngô Đình Vận, nhạc Phạm Duy trích từ lời thơ trong tập "Chiến Trường Tồi Tệ", tiểu thuyết của Ngô Đình Vận do nhà xuất bản Chiêu Dương ấn hành lần thứ nhất vào năm 1970 tại Saigon, Việt Nam. Video by Lại Minh Thuận.

No comments:

Post a Comment