Lac Viet Humanistic Culture

Monday, December 11, 2023

Đừng Phụ Thuộc Tiếng Anh ở Trường VN


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc " Đừng phụ thuộc tiếng Anh ở Trường VN ” vào chiều ngày 11 tháng 12 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment