Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, December 23, 2023

MERRY CHRISTMAS | Chuyện Thánh John ở Kanty (1390 – 1473)


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về "Chuyện Thánh John ở Kanty (1390 – 1473)” vào ngày 23 tháng 12 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment