Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 7, 2023

Lễ Phát Tang Đôminicô Daniel Vũ Minh Vương Tại La Purisima Catholic Chur...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh về buổi “Lễ Phát Tang Đôminicô Daniel Vũ Minh Vương” vào chiều Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023 tại La Purisima Catholic Church (Trinity Hall), 11712 Hewes Street, thuộc thành phố Orange, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Đôminicô Daniel Vũ Minh Vương là trưởng nam của ca sĩ Vũ Anh; Ca sĩ Vũ Anh tên thật là Vũ Trọng Thanh, cựu sĩ quan phục vụ nhiều năm trong Binh Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, là trưởng ban văn nghệ Hải Quân VNCH. 

No comments:

Post a Comment