Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, December 12, 2023

Hồi Ký “Đứng Thẳng Làm Người” – Kiến Thức Pháp Luật Là Vũ Khí Chống Cộng...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý giới thiệu về cuốn hồi ký “Đứng Thẳng Làm Người” được viết sau khi tác giả (Tạ Phong Tần) đến Mỹ, kể về khoảng thời gian chiến đấu với cộng sản trong tù, từ ngày 05/11/2011 đến ngày 19/9/2015 (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment