Lac Viet Humanistic Culture

Friday, December 22, 2023

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Cổ Điển, Phần 19 | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển, phần 19 của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu Bài tập số 20 trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Thực hiện video clip bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment