Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, December 3, 2023

Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Tuệ Sỹ Tại Tu Viện Đại Bi, Nam Calif...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về buổi “Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Tuệ Sỹ” do Hội Đồng Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức vào chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment