Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, February 18, 2016

HÌNH ẢNH HỘI TẾT CỘNG ĐỒNG BÍNH THÂN 2016 TẠI MILE SQUARE PARK

HÌNH ẢNH HỘI TẾT CỘNG ĐỒNG BÍNH THÂN 2016 TẠI MILE SQUARE PARK

Little Saigon (VanH0aNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh của Hội Tết Cộng Đồng vào ngày mồng 6 Tết Bính Thân nhằm Thứ Bảy ngày 13 tháng 02 năm 2016, ngày thứ hai của Hội Tết được tổ chức tại Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment