Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 10, 2016

HÌNH ẢNH NGÀY CUỐI NĂM ẤT MÙI 2016 TẠI LITTLE SAIGON

HÌNH ẢNH NGÀY CUỐI NĂM ẤT MÙI 2016 TẠI LITTLE SAIGON

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh vào sáng ngày cuối năm Ất Mùi 29 âm lịch (Chủ Nhật 07 tháng 02 năm 2016) trong khu Hanoi Plaza, trên Đại Lộ Bolsa, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »

No comments:

Post a Comment