Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 14, 2016

HÌNH ẢNH SINH HOẠT ĐẦU NĂM BÍNH THÂN 2016 CỦA VANHOANBLV


HÌNH ẢNH SINH HOẠT ĐẦU NĂM BÍNH THÂN 2016 CỦA VANHOANBLV

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh sinh hoạt của VanHoaNBLV vào ngày mồng 1, 4, 5 Tết Bính Thân nhằm ngày 08, 11, và 12 năm 2016 Dương Lịch tại Đền Đức Thánh Trần trong khu Hanoi Plaza, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, trụ sở Cộng Đồng NVQG Nam Cali thuộc Westminster và những cuộc phỏng vấn tại Fountain Valley.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment