Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, February 18, 2016

HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P4

HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON /P4

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 với chủ đề “Xuân Vươn Lên” vào sáng ngày Mồng 6 Tết Bính Thân nhằm ngày 13 tháng 02 năm 2016 trên Đại lộ Bolsa thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment