Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, February 20, 2016

HÌNH ẢNH HỘI TẾT SINH VIÊN BÍNH THÂN 2016 TẠI OC FAIR & EVENT CENTER

HÌNH ẢNH HỘI TẾT SINH VIÊN BÍNH THÂN 2016 TẠI OC FAIR & EVENT CENTER

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh vào ngày mồng 7 Tết Bính Thân nhằm Chủ Nhật ngày 14 tháng 02 năm 2016, ngày thứ ba của Hội Tết Sinh Viên được tổ chức tại OC Fair & Event Center, thuộc thành phố Costa Mesa, miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment