Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 10, 2016

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA VANHOANBLV TRONG DEM GIAO THỪA 2016

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA VANHOANBLV TRONG DEM GIAO THỪA 2016

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai một ít hình ảnh của Chùa Trúc Lâm Yên Tử Santa Ana, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Châu Đạo California tại Westminster, Blessed Sacrament Church còn gọi là Nhà Thờ Westminster trong đêm Giao thừa ngày 07 tháng 02 năm 2016.

image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »

No comments:

Post a Comment