Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 28, 2016

HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN 1968 TẠI LITTLE SAIGON

HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN 1968 TẠI LITTLE SAIGON

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân 1968 vào chiều tối Thứ Sáu ngày 26 tháng 07 năm 2016 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Số 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment