Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 7, 2016

HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA


HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng 02 năm 2016 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »
VanHoaNBLV1 shared this with you. Mute VanHoaNBLV1 to stop receiving notifications from them. Mute updates to this post. This notification was sent to vanhoanblv@yahoo.com. Go to your notification delivery settings to update your address. Unsubscribe from these emails.
You can't reply to this email. View the post to add a comment.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USANo comments:

Post a Comment