Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 28, 2016

LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN 1968 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

No comments:

Post a Comment