Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 24, 2016

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CHỐNG THƯỢNG ĐỈNH MỸ-ASEAN TẠI SUNNYLANDS

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CHỐNG THƯỢNG ĐỈNH MỸ-ASEAN TẠI SUNNYLANDS

Rancho Mirage (VanHoaNBLV) - Thượng đỉnh Mỹ-Asean gặp thách thức giữa các vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Tự do mậu dịch điều này thấy được qua biểu ngữ của các sắc tộc Việt Nam, Ai Lao, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện điều như “No Human Rights, No Deal; No Democracy, No Deal”. Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh cuộc biểu tình ngày 15 tháng 02 năm 2016 tại khu nghỉ mát Sunnylands của Rancho Mirage, tiểu bang California...
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment