Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, May 18, 2017

BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA GIÁM MỤC HOÀNG ĐỨC OANH VỀ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO TẠI VN & ĐẠI HỌA FORMOSA /P2

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Nhân dịp Giám Mục Michael Hoàng Đức Oanh, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum có công việc ghé đến miền Nam California Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ đã thỉnh mời Ngài có một buổi nói chuyện về tình hình tôn giáo tại Việt Nam và thảm họa Formosa đã gây ra cho dân tộc cũng như đất nước VN.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại buổi nói chuyện này của Giám Mục Michael Hoàng Đức Oanh vào chiều ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại phòng hội của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, 1538 N. Century Blvd., Thành phố Santa Ana, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment