Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 24, 2017

LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ 2017


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghI lại một số hình ảnh của buổi Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 2017 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức vào chiều tối ngày 30 tháng Tư Năm 2017 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ,  Số 14180 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment