Lac Viet Humanistic Culture

Friday, May 5, 2017

TẠ PHONG TẦN THẾ HỆ THỨ HAI QUỐC NỘI HIỂU VỀ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975Little Saigon (VanHoaNBLV) – Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý nhân ngày 30 tháng 4 nói về cảm nghĩ của mình: “… Đối với người dân miền Nam đó là một cái ngày gọi là đau thương, tang tóc và là một cái mất mát lớn lao khiến cho hơn một triệu rưỡi người phải bỏ đất nước ra đi, hàng ngàn người phải vào tù  trong đó có mấy trăm ngàn người phải chết ở trong nhà tù cải tạo của CS.

Một cái nền văn minh nhân loại đã từng tồn tại ở VN bị hủy hoại dưới ách thống trị của CS. Còn đối với người dân miền Bắc thì có thể nói… nếu họ thích dùng cái cụm từ giải phóng thì tôi có thể nói rằng đó là cái ngày mà người dân miền Nam đã giải phóng cho người dân miền Bắc khỏi sự đói nghèo và lạc hậu.”

Nhà Báo Tạ Phong Tần đã nhận xét như trên với Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt nhân dịp Chị đến tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng 4 hằng năm cùng Lễ Gắn Bảng Tên Đại Lộ Trần Hưng Đạo vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 2017 trước Tượng Đức Trần Hưng Đạo trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment