Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 31, 2017

GIÁO SƯ NGUYỄN THANH GIÀU DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN NHÂN NGÀY LỄ CHIẾN SĨ TRẬN VONG 2017
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California cho rằng: “… Sau khi đã cưỡng chiếm miền Nam thì chính quyền CSVN họ cố tình muốn xóa bỏ đi những cái vết tích của VNCH. Những cái gì của miền Nam là họ muốn xóa bỏ đi hết. Cho nên từ cái bức tượng Thương tiếc, thậm chí cho tới những ngôi mộ của những người đã nằm xuống tại nghĩa trang Quân đội Biên Hòa họ cũng phá đi, họ không muốn ghi lại vết tích.

Những anh em thương phế binh VNCH, những người đã tàn tật, họ không còn tay, còn chân nhưng mà họ cũng không tha, họ cũng làm khó dễ những anh em đó. Cho nên trước tình hình đó dầu là những người lưu vong đang sống yên lành trên những đất nước tự do. Chúng tôi cũng thấy có bổn phận không quên những công ơn của các Quân, dân, cán chính VNCH cũng như các chiến sĩ đồng minh đã chiến đấu để bảo vệ cái lý tưởng tự do và để cho chúng tôi được sống còn và hiện giờ được sống một cách an nhàn tại những đất nước tự do như thế này.”

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu đã phát biểu như trên với Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt nhân dịp Giáo Sư tham dự buổi “Lễ Cầu Nguyện cho Các Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân, cho Quê Hương Việt Nam và cho Hoa Kỳ” do Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với các đoàn thể trong cộng đồng để cùng tổ chức vào chiều tối Thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment