Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 16, 2017

CHỦ TỊCH PHÁT BÙI KÊU GỌI ĐỒNG HƯƠNG CALIFORNIA PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT AB22Little Saigon (VanHoaNBLV) – Nhân việc các đại diện dân cử thuộc thành phố Garden Grove và Westminster cùng đồng hương Nam California lên tiếng phản đối dự luật AB22 vừa được Hạ Viện California thông qua theo đó sẽ loại bỏ một phần của luật tiểu bang “cho các cơ quan tiểu bang sa thải nhân viên chính quyền nếu biết được họ là thành viên của đảng cộng sản” Nếu dự luật này cũng được Thượng Viện thông qua và Thống Đốc ký thành luật, thì việc này sẽ mở rộng cổng cho những người đảng viên của cộng sản Việt Nam vào làm việc trong các bộ ngành của tiểu bang California.

Chủ Tịch Phát Bùi, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, kiêm Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove cho biết: “… Dự luật AB22 này, nó là một cái dự luật muốn tu chính một cái đạo luật đã có từ năm 1953 và cái đạo luật đó có từ nhiều năm nay. Nó không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là kinh tế của tiểu bang California thì chúng ta phải đặt dấu hỏi. Tại sao ông dân biểu Rob Bonta là một người Mỹ gốc Phi Luật Tân lại đưa ra cái đề nghị để mà thay đổi cái đạo luật từ năm 1953 đó.

Thường thường khi một dự luật mà người ta muốn thay đổi như vậy nó phải có những nhóm Lobby, những cái nhóm vận động để mà một vị dân cử hay là Thượng nghị sĩ làm cái việc đó. Thành ra trong trường hợp này chúng tôi đang đặt dấu hỏi rất lớn là phải chăng là những người vận động của đảng Cộng sản Trung Hoa hay là những người vận động của đảng Cộng sản Việt Nam nhúng tay vào cái việc này và đã vận động ông dân biểu Rob Bonta làm cái việc đó.

Nếu mà chúng ta không cố gắng đẩy lui dự luật AB22 thì cái việc lấn lướt và tìm cách ảnh hưởng đến đời sống của người Việt tị nạn ở tại Hoa Kỳ nó sẽ càng ngày càng bị các phe nhóm của đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là đảng Cộng sản Trung Hoa sẽ lọi dụng trường hợp, cái thế yếu của chúng ta để mà đẩy chúng ta, dồn chúng ta vào chân tường.

Vì thế chúng tôi kêu gọi quý đồng hương khắp nơi hãy nhắc nhở và loan cái tin này, giúp chúng tôi loan cái tin này và kêu gọi thân nhân của mình lên trang mạng baovecongdong.com để mà ký vào cái thỉnh nguyện thư. Bắt đầu từ cuối tuần này đến hết tháng 6 chúng tôi sẽ đến nhiều hội đồng hương, cũng như đến các buổi hội hè để mà truyền những cái thỉnh nguyện thư này kêu gọi quý đồng hương nào mà chưa ký ở trên mạng thì ký vào thỉnh nguyện thư bằng giấy.”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại lời kêu gọi của Chủ Tịch Phát Bùi vào chiều ngày 15 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Plano Plaza, Brookhurst St, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment