Lac Viet Humanistic Culture

Monday, May 29, 2017

LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHIẾN SĨ VỊ QUỐC VONG THÂN, CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM VÀ CHO HOA KỲ /P1Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt  ghi lại hình ảnh buổi “Lễ Cầu Nguyện cho Các Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân, cho Quê Hương Việt Nam và cho Hoa Kỳ” do Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với các đoàn thể trong cộng đồng để cùng tổ chức vào chiều tối Thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Buổi Lễ đã diễn ra một cách trang trọng để ghi nhớ công đức của các bậc tiền nhân và các anh hùng dân tộc đã vị quốc vong thân, để tưởng nhớ đến các quân dân cán chính của quân lực Việt Nam Cộng Hoà và các đồng minh đã hy sinh thân mình trong công cuộc chiến đấu để bảo vệ sự tự do, dân chủ và độc lập của miền Nam Việt Nam; để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã gởi thân xác lại trong hóc núi ven rừng trong ngục tù cộng sản sau năm 1975; và để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được sớm thoát khỏi ách cộng sản và quốc gia Hoa Kỳ được luôn thịnh vượng và an bình.

No comments:

Post a Comment