Lac Viet Humanistic Culture

Monday, May 22, 2017

TẠ PHONG TẦN NÊN HAY KHÔNG NÊN ĐỐI THOẠI VỚI CỘNG SẢN

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Nhân việc ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18/5/2017 phát biểu: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận…” và cho biết ông đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc “tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Nhà Báo Tạ Phong Tần cho rằng “… Trên mạng xã hội và trên các diễn đàn của người Việt đang xôn xao về ý kiến này. Có người cho rằng ông Võ Văn Thưởng là một người có tư tưởng rất là cấp tiến, có người cho rằng đây là cái việc đáng lẽ ra Nhà nước CSVN nên làm từ lâu rồi chớ không phải là đến bây giờ mới làm và cũng có rất nhiều người được gọi là nhân sĩ, trí thức cũng chống cái chủ trương độc tài, muốn có đa nguyên, đa đảng, muốn tự do, dân chủ tin rằng lời nói của ông Võ Văn Thưởng là đúng và khiến nhà nước CSVN có thiện chí trong vấn đề này.

Nhưng mà cũng có không ít ý khiến cho rằng việc ông Võ Văn Thưởng nói ra chỉ là một cái động tác gọi là thử, người ta gọi là thả một miếng mồi ra để nhử, để nhằm mục đích làm lộ diện những người nào có cái tư tưởng chống đối , có tư tưởng không đồng tình với Nhà nước CSVN…

Và để chứng minh thiện chí của mình muốn đối thoại với nhân dân nhà cầm quyền CSVN hãy chứng minh bằng cách cụ thể là thả tất cả những người bất đồng chính kiến ra khỏi nhà tù và bỏ những điều luật đã kể ở trên thì mới có việc đối thoại công bằng, thiện chí chứng tỏ nhà cầm quyền CSVN muốn nghe ý kiến của phía nhân dân, còn không tất cả đều là những việc dối trá và những cái trò hề, diễn kịch rẽ tiền thôi…”

Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý đã nhận định như trên với Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt vào sáng ngày 21 tháng 5 năm 2017 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment