Friday, November 12, 2021

HAPPY VETERANS DAY 11-11-2-21 AT GRACES HOME IN ANAHEIM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về “Happy Veterans Day 11-11-2021 at Graces Home in Anaheim” với Nick Mai, Dorothy Morrow (Mission Home Health), Minh-Tâm Nguyễn và Hùng Lâm (Vietlife TV) vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2021 tại Graces Home in Anaheim, thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment