Lac Viet Humanistic Culture

Monday, November 22, 2021

DÂN MỸ ĐỐN CÂY CAO BÊN VỆ ĐƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh “đốn 3 cây Cọ cao nghệu bên lề đường” vào sáng ngày 17 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment