Tuesday, November 2, 2021

LỄ TƯỞNG NIỆM LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM 2021


Westminster (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi “Lễ tưởng niệm linh hồn Gioan Baotixita Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các chiến sĩ quốc gia đã vị quốc vong thân” vào trưa ngày 2 tháng 11 năm 2021 tại nhà thờ Blessed Sacrament Church, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment