Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, November 3, 2021

CẢI CÁCH ĐIỀN ĐỊA CỦA TT NGÔ ĐÌNH DIỆM NHƯ THẾ NÀO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Cải cách điền địa của TT Ngô Đình Diệm như thế nào? ” vào chiều ngày 2 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment