Sunday, November 21, 2021

HẬU BLM: KYLE TRẮNG ÁN, ÔNG BID3N PHÁT NGÔN “TIỀN HẬU BẤT NHẤT”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về "Hậu BLM: Kyle trắng án, ông Bid3n phát ngôn ‘tiền hậu bất nhất.’” vào chiều ngày 20 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment