Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 9, 2021

CUỘC CHIẾN KHẨU TRANG, CHÍCH NGỪA VÀ #SALTBAE


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Cuộc chiến KHẨU TRANG, CHÍCH NGỪA và #SALTBAE” vào chiều ngày 9 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment