Friday, November 5, 2021

TÔ LÂM ĂN THỊT BÒ DÁT VÀNG LÀ “NÂNG TẦM QUỐC THỂ”??? THẬT KHÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng là ‘nâng tầm quốc thể’??? Thật không?” vào chiều ngày 5 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment