Saturday, November 20, 2021

KỶ LUẬT, TỰ HÀO, TỰ HÈN VÀ LÍ NHÍ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về "Kỷ luật, Tự hào, Tự hèn và Lí nhí” vào chiều ngày 20 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment