Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, November 7, 2021

55 CÂU CA DAO DÂN GIAN BẤT HỦ ĐƯỢC LƯU TRUYỀN SAU NGÀY 30/4


55 CÂU CA DAO DÂN GIAN BẤT HỦ ĐƯỢC LƯU TRUYỀN SAU NGÀY 30/4

1. Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý

    Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do

2. Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ
    Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai

3. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội

    Việt Cộng về thành làm tội dân ta

4. Năm đồng đổi lấy một xu

    Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy

5. Có miệng không nói lại câm

    Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa

6. Lương chồng, lương vợ, lương con

    Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
    Lương tâm đem chặt ra hầm
    Với rau muống luộc khen thầm là ngon.

7. Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh

    Ba anh có biết dân tình cho không ?
    Rau muống nửa bó một đồng
    Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân.

8. Có áo mà chẳng có quần

    Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ ?
    Có đói mà chẳng có no
    Lấy gì độc lập, tự do hỡi người ?

9. Bác Hồ chết phải giờ trùng

    Nên bầy con cháu dở khùng dở điên
    Thằng tỉnh thì đã vượt biên
    Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng.

10. Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?

      Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
      Dân tình thất đảo bát điên
      Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.

11. Ai về qua tỉnh Nam Hà

     Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông
     Tớ ơi, mày có biết không ?
     Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!

12. Phong lan, phong chức, phong bì

      Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
      Phong lan ngắm mãi cũng buồn
      Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
      Chỉ còn cái phong thứ ba
      Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.

13. Đảng ta là đảng thần tiên

      Đa lô (đô-la) thì được, đa nguyên thì đừng.

14. Ngày đi, đảng gọi “Việt gian”

      Ngày về thì đảng chuyển sang “Việt kiều”
      Chưa đi: phản động trăm chiều
      Đi rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng.

15. Chiều chiều trên bến Ninh Kiều

      Dưới chân tượng Bác, đĩ nhiều hơn dân!

16. Trăm năm bia đá cũng mòn
      Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.

17. Thầy giáo, lương lãnh ba đồng

      Làm sao sống nổi mà không đi thồ
      Nhiều thầy phải đạp xích lô
      Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?

18. Tìm em như thể tìm chim

      Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông
      Tìm chi cho phải mất công
      Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.

19. Trách ai sinh thứ họ Hồ

      Để cho cả nước như đồ vất đi!

20. Bác Hồ đại trí, đại hiền

      Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong
      Minh Khai phận gái chữ tòng
      Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.

21. Ngày xưa giặc Pháp mộ phu

      Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền
      Đảng ta là đảng cầm quyền
      Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu.

22. Dịch heo nối tiếp dịch gà

      Bao giờ dịch đảng cho bà con vui.

23. Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô

      Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên.

24. Tiên sư Cộng sản Việt Nam

      Suốt đời bán cả giang san nước nhà !

25. Dân đói mà đảng thì no

      Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày
      Đảng béo mà dân thì gầy
      Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi?

26. Hoan hô độc lập tự do

      Để cho tớ nhá bo bo sái hàm

27. Nhân dân thì chẳng cần lo

      Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày
      Hãy chăm tay cấy tay cầy
      Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang

28. Bắt trồng mà chẳng thu mua

      Tại sao đảng nỡ dối lừa nhân dân?
      Tiền cầy, tiền giống, tiền phân
      Một trăm thứ thuế đổ thân gầy gò
      Dân đói mà đảng thì no
      Kêu trời, kêu đất, kêu Hồ chí Minh

29. Thi đua làm việc bằng hai

      Để cho cán bộ mua đài mua xe
      Thi đua làm việc bằng ba
      Để cho cán bộ xây nhà lát sân

30. Đi làm hợp tác hợp te

      Không đủ miếng giẻ mà che cái l…

31. Công nhân, vợ ốm con côi

      Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề
      Bao giờ cho hết trò hề?

32. Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh

      Vì ba ông ấy, dân mình lầm than

33. Ngày xưa đại tướng cầm quân

      Ngày nay đại tướng cầm quần chị em

34. Giỏi a đồng chí Đỗ Mười

      Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư

35. Vẻ vang thay lãnh tụ ta

      Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài

36. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

      Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tàu

37. Ngày xưa chửi Mỹ hơn người

      Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xưa
      Ngày xưa đánh Mỹ không chừa
      Ngày nay con cái lại lùa sang đây
      Ngày xưa Mỹ xấu, Ðảng hay
      Ngày nay Ðảng ngửa hai tay xin tiền !

38. Đảng ta chọn tướng họ Lê

      Đức Anh thất đức nên bê lên ngồi

39. Liên bang Xô Viết vỡ rồi

      Văng Linh, văng Kiệt, Đỗ Mười văng luôn

40. Nước ta bầu cử tự do

      Lọc qua, lừa lại toàn lò Mác Lê

41. Không đi không biết Tam Đảo

      Đi thì không biết nơi nào mà ngu.

42. Trung ương chỉ thị ba cùng

      Đảng viên phải bám quần chùng nhân dân.

43. Tin đâu như sét đánh ngang

      Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần
      Tin đâu như sét đánh gần
      Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang

44. Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây

      Đến già Bác lại đu giây Nga Tàu.

45. Đảo kinh là cái đỉnh cao

      Trí tuệ nên đảng hô hào văn minh
      Đảng viên cán bộ thất... kinh
      Văn minh cho lắm vẫn mình cán ngô

46. Chị em du kích giỏi thay

      Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình

47. Tin buồn noan báo trên đài

      Xe tăng bác nái nật hai ba nần!

48. Tin thua như sét đánh ngang

      Làm Bác chết cứng, lúc đang thay quần
      Hôm qua còn sống sờ sờ
      Mà nay bác đã cứng đơ cái mình

49. Khôn hồn thả cải tạo ra

      Kẻo Ngụy trở lại chết cha Đỗ Mười

50. Tổ cha cái bọn đười ươi

      Đỗ Tám, Đỗ Chín, Đỗ Mười ăn... "biu"

51. Trạch Dân có họ Giang mai
      Này dân Trung Quốc đói dài vì ông

52. Đỗ Mười sang lạy Trung Hoa

      Kính dâng quần đảo Trường Sa cho Tầu

53. Anh mò địa đạo Củ Chi

      Củ chi là cái củ gì? Củ anh?!

54. Ngày xưa chống Mỹ chống Tây

      Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm

55. Trồng mía, trồng ớt, trồng hành

      Vì nghe lời đảng mà thành bể niêu
      Trồng tiêu rồi lại trồng điều
      Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành

(TAP CHI DAN VAN)

 

No comments:

Post a Comment