Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 9, 2021

CẢNH BÁO: TRÁO DÂY CHUYỀN, NHẪN, VÒNG TAY Ở LITTLE SÀI GÒN, QUẬN CAM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “CẢNH BÁO: Tráo dây chuyền, nhẫn, vòng tay ở Little Sài Gòn, quận Cam” vào chiều ngày 8 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment