Monday, November 29, 2021

CHỐNG DỊCH COVID: DÂN BỊ KHỞI TỐ; CÁN BỘ CAO CẤP TỰ DO PHẠM LUẬT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc " VN chống Covid: Dân bị khởi tố, cán bộ cao cấp tự do phạm luật” vào chiều ngày 28 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment